Huisreglement

Valerius Tandartspraktijk staat voor het leveren van kwalitatief hoogstaande tandheelkundige zorg, rust en aandacht voor iedere patiënt. Om u meer inzicht te geven leggen wij u graag onze werkwijze en huisregels uit. Ook geven wij u informatie over uw tandartsrekening en uw privacy. Wij vragen u deze pagina aandachtig door te lezen.

 

Persoonlijke en medische gegevens
 • Zorg ervoor dat uw persoonlijke gegevens (adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer etc) bij ons bekend zijn en geef wijzigingen door.
 • Indien u wilt dat uw factuur gelijk naar uw zorgverzekeraar gestuurd wordt, let u er dan op dat bij ons bekend is bij wie u verzekerd bent. Geef een overstap naar een andere zorgverzekeraar aan ons door voordat uw nota verstuurd wordt.
 • Geef medicijngebruik, allergieën, zwangerschap en wijzigingen in uw gezondheid aan ons door. Dit kan complicaties voorkomen tijdens en na uw tandheelkundige behandeling.

 

Afspraken
 • Voor het maken van elk type afspraak kunt u bellen met de praktijk. Als u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u per e-mail een terugbelverzoek indienen.
 • Na het maken van een afspraak ontvangt u van ons per e-mail een afspraakbevestiging. Een week van te voren ontvangt u een e-mail ter herinnering. U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. (Let op: u ontvangt geen SMS-herinnering)
 • Wij streven ernaar om op de afgesproken tijd te starten. Wij vragen u daarom op tijdig op uw afspraak aanwezig te zijn. Omdat wij rust, persoonlijke aandacht en kwalitatief goede zorg erg belangrijk vinden, komt het helaas wel eens voor dat een behandeling uitloopt. Het kan voorkomen dat een behandeling later eindigt dan gepland of u moet enige tijd wachten voordat u aan de beurt bent. Houd hier rekening mee bij het plannen van de afspraak.
 • Bent u verhinderd en wilt u een afspraak verzetten, doe dit dan minimaal 48 uur van te voren. Indien u binnen 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak uw afspraak annuleert (te late wijziging) of niet aanwezig bent (gemiste afspraak), dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de afspraak in rekening te brengen.
 • Bij een eerste te late wijziging of gemiste afspraak zal er €1,- per minuut voor de tijdsduur van de geplande afspraak in rekening gebracht worden. Bij een tweede te late wijziging of gemiste afspraak zal er €2,- per minuut voor de tijdsduur van de geplande afspraak in rekening gebracht worden. Bij een derde en volgende keren van een te late wijziging of gemiste afspraak zal het volledige bedrag van de gemiste behandeling in rekening worden gebracht.
 • Na 4x een gemiste afspraak zonder bericht (no-show) volgt een 1e waarschuwing voor uitschrijving. Na 5x een gemiste afspraak zonder bericht (no-show) binnen drie jaar volgt een 2e en laatste waarschuwing. Na 6x een gemiste afspraak zonder bericht (no-show) binnen drie jaar volgt definitieve uitschrijving.

 

Facturen
 • U kunt na de behandeling direct afrekenen met PIN of contant.
 • Facturering via Anders Medical Factoring is ook een mogelijkheid. Kijk voor meer informatie op de website: www.mijnandersnota.nl.
 • Indien de factuur wordt overgedragen aan Anders Medical Factoring wordt de verzekerde zorg direct verrekend met uw zorgverzekering. In het geval van (deels) onverzekerde zorg ontvangt u een e-mail met daarin de factuur. (Check uw spam box, herinnering betalingsverplichting komt per post)

 

Klachten
 • Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden, neem dan contact op met ons. Dan kunnen we samen zoeken naar een gepaste oplossing.
 • Komt u er met ons niet uit, dan kunt u bij klachten telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is geen klachtenbureau. Het TIP kan u wel behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een klacht kunt indienen.

 

Bescherming persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet ziet toe op het beschermen van persoonsgegevens en correcte wijze van het verwerken hiervan.
In onze privacy verklaring willen wij u op transparante wijze informeren hoe wij binnen onze praktijk omgaan met uw persoonsgegevens en op welke wijze wij de bescherming daarvan waarborgen. Heeft u vragen en of verzoeken rondom ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.