Privacyreglement

Bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet ziet toe op het beschermen van persoonsgegevens en correcte wijze van het verwerken hiervan.

In onze privacy verklaring willen wij u op transparante wijze informeren hoe wij binnen onze praktijk omgaan met uw persoonsgegevens en op welke wijze wij de bescherming daarvan waarborgen. Heeft u vragen en of verzoeken rondom ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.